Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

no title

Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, Công ty hữu hạn ngoặc tay, Công an còng tay, Tội phạm bắt tay, Báo chí chùn tay, Trí thức phẩy tay, Đồng đội cụt tay, Quan chức đầy tay, Dân ... trắng tay

4489 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi trungmercury , dungx2349 người nữa
leanh89
123nono
12 năm trước· Trả lời
dungx234
123nono
12 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết