Avatar's web360do

Ghi chép của web360do

SEO Ý nghĩa các thẻ meta phần 1 các thẻ không khuyến khích sử dụng

Tiếp theo bài viết trước đây mà tôi đã giới thiệu về các thẻ được khuyến khích sử dụng và các thẻ phụ từ ý nghĩa của mỗi thẻ, thì dưới đây là các thẻ không được khuyến khích sử dụng:


 1. Meta Content Script Type
 2. Meta Content Style Type
 3. Meta Distribution
 4. Meta Expires
 5. Meta Generator
 6. Meta MS Smart Tags
 7. Meta Pragma No-Cache
 8. Meta Publisher
 9. Meta Rating
 10. Meta Refresh
 11. Meta Reply-To
 12. Meta Resource Type
 13. Meta Revisit After
 14. Meta Robots
 15. Meta Set Cookie
 16. Meta Subject
Bài viết này nhằm cung cấp thêm thông tin về ý nghĩa của các thẻ trên để giúp bạn lưu ý khi quyết định sử dụng các thẻ này từ một số website cung cấp nguồn thông tin không chính xác.
Meta Content Script Type
Thẻ này được dùng để cho biết các mã script sử dụng trong tài liệu HTML là gì. Ví dụ:
HTML
="Content-Script-Type" CONTENT="text/javascript">
 
Thẻ này bạn không cần dùng bởi vì các bot của SE dùng có cách riêng của nó để nhận biết được script trong HTML của bạn là loại gì. Ngoài ra các trình duyệt (browser) cũng được phát triển các phương thức riêng để nhận biết loại script trong HTML.
Meta Content Style Type
Thẻ này được dùng để cho biết kiểu (style) bạn dùng để định dạng văn bản là loại gì. Ví dụ:
 
HTML
="Content-Style-Type" CONTENT="text/css">
Tương tự như trên thì thẻ này cũng không cần thiết phải dùng.
Meta Distribution
Thẻ này dùng để khai báo thông tin rằng nội dung web của bạn được phân bố trong phạm vi thế nào. Có 3 loại lựa chọn cho thẻ này:
 • Global (toàn bộ website)
 • Local (Chỉ dùng cho nhóm ip của website)
 • IU (Internal Use - Sử dụng nội bộ, không public ra ngoài).
Ví dụ sử dụng:
 
HTML
="Distribution" CONTENT="Global">
Thẻ này bạn cũng không cần phải dùng đến vì nếu để giới hạn phạm vi sử dụng thì bạn có thể dùng robots.txt hoặc .htaccess.
Meta Expires
Thẻ này dùng để thông báo thời gian trang nội dung của bạn sẽ bị hết hạn.
Cách sử dụng như sau:
 
HTML
="expires" CONTENT="Wed, 26 Feb 2004 08:21:57 GMT">
Thẻ này bạn cũng không cần thiết phải sử dụng vì những bot ví dụ như Google cũng chẳng quan tâm đến và mặc dù bạn có để thẻ này thì google vẫn cache website của bạn như thường. Vì vậy bạn không cần phải mất thời gian quan tâm đến thẻ này.
Meta Generator
Thẻ này dùng để cung cấp thông tin về công cụ bạn dùng để tạo ra tài liệu HTML của bạn. 
Ví dụ:
 
HTML
="Generator" CONTENT="FrontPage 4.0">
Ngay cả về ý nghĩa của nó bạn đã thấy điều này hoàn toàn chẳng cần thiết và bạn cũng nên xóa nó đi nếu như công cụ bạn dùng tạo ra nó để nhìn cho gọn gàng hơn và tập trung vào những thứ cần thiết.
Meta MS Smart Tags
Thẻ này được Microsoft phát triển trong một bản beta của trình duyệt IE nhưng sau đó phải bỏ đi do người dùng không thích những thẻ này. Về ý nghĩa của thẻ này chắc hẳn bạn nghe thấy cũng đã hết muốn dùng bởi ví nó phục vụ chính cho mục đích quảng cáo của Microsoft hơn là dành cho người dùng. Khi thẻ này được khai báo thì trình duyệt sẽ tự động chèn vào các đường link mà không phải do tác giả tạo ra. 
Cấu trúc sử dụng như sau:
 
HTML
="MSSmartTagsPreventParsing" CONTENT="TRUE">
Theo các tài liệu về SEO mới hiện nay chắc cũng chẳng có nơi nào khuyến khích việc dùng thẻ này hay rất hiếm khi đề cập đến thẻ này. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ SEO của một công ty nào đó mà công ty này dùng thẻ này thì bạn nên chọn dịch vụ của công ty khác là vừa.
Meta Pragma No-Cache
Thẻ này được dùng để báo cho trình duyệt biết tất cả các đối tượng trong web của bạn đều phải được load từ server chứ không dùng cache. Các SE không quan tâm đến thẻ này, ý nghĩa của nó chỉ đơn thuần là hướng tới người dùng. Giả sử như javascript, css hay hình ảnh bạn thường xuyên thay đổi mà muốn người dùng nhìn thấy phiên bản mới thì mới dùng trong mục đích này.
Cách sử dụng:
 
HTML
="Pragma" CONTENT="no-cache">
Tuy nhiên việc lúc nào cũng truy xuất đến server của ...
4960 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·