Avatar's web360do

Ghi chép của web360do

Tối ưu hóa tốc độ tải trang của Website một cách nhanh nhất

Truyền tải nhanh thông tin  là chìa khóa dẫn bạn đi tới thành công. Phương thức tối ưu hóa Website có thể giúp bạn nâng cao tốc độ chuyển đổi,  tiếp cận thêm nhiều đối tượng khách hàng và mang đến cho họ sự hài lòng. Bạn có thể thấy một trong những lý do khiến mọi người ưa chuộng Google chính là ở cách thức tìm kiếm và hiển thị kết quả nhanh chóng của nó.


Từ bài viết này, bạn sẽ nắm được cách thức để rút ngắn thời gian tải của trang thông qua việc giảm thiểu các yêu cầu HTTP, tối ưu hóa đồ họa và đa phương tiện, chuyển đổi các bảng để CSS, tối ưu hóa JavaScript và nhiều tính năng khác nữa.
Tối ưu hóa Website nhanh nhất
Tốc độ tối ưu hóa Website
Ban đầu, cần phải loại bỏ các phong cách nội tuyến(inline style) và chuyển đổi các tập tin vào mã HTML thuần túy. Bạn có thể quan sát các trang và nhận thấy được các yếu tố có thể được cải thiện hiệu quả hơn (thông thường, các bảng có thể được chuyển đổi thành CSS)
Một khi các trang được loại bỏ các Style, bạn có thể đặt các Style này vào một file CSS bên ngoài.
  • Hạn chế số lượng các yêu cầu HTTP
  • Đặt toàn bộ hình ảnh thành một trang  style bên ngoài và vị trí của nó ở phía trên mục
  • Cho các JavaScript vào trong tập tin bên ngoài, nằm ở phía dưới mục . Điều này cho phép các trình duyệt tải nội dung (HTML) và hình ảnh (CSS) lên trước tiên rồi mới thực hiện chức năng JavaSript
Chuyển đổi để đánh dấu ngữ nghĩa cũng là một phương cách hiệu quả nhưng không hoàn toàn cần thiết. Ý tưởng cơ bản là dải các trang xuống thành một cấu trúc HTML, nhóm nội dung thông qua thẻ div và các thẻ div chọn lọc với CSS IDs và Class.
4960 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết