Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Cách xem video chuẩn webM

Cài những trình duyệt hỗ trợ chuẩn webm, được liệt kê bên dưới
Sử dụng chúng
Vào www.youtube.com/html5 và đăng ký tham gia vào việc thử nghiệm HTML5
Tìm kiếm video theo từ khóa. Ví dụ  trailers.
Trên thanh địa chỉ của trình duyệt thêm &webm=1 vào cuối URL. Ví dụ, http://www.youtube.com/results?search_query=trailers&aq=f&webm=1. Enter
Trong danh sách mới, click vào link và xem
Video sẽ tự động chạy trên trình duyệt của bạn và hiển thị HTML5 webm trên thanh công cụ của trình chơi video

Các trình duyệt hỗ trợ


5030 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết