Avatar's HatGiong_TamHon

Ghi chép của HatGiong_TamHon

Cám ơn đời

cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
ta có thêm 1 ngày để yêu thương
4950 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Bloghatgiong
Website liên kết