Avatar's TungDang

Ghi chép của TungDang

1 vài số liệu quy mô TTCK Việt Nam - archived

Với khoảng 13.000 tài khoản giao dịch của NĐTNN (chiếm 1,5% số tài khoản NĐT trong nước), trong đó có trên 1.200 tài khoản là của tổ chức và các quỹ nước ngoài nhưng khối lượng giao dịch lại chiếm tới 20-25% với giá trị danh mục chứng khoán tại thời điểm hiện tại khoảng trên 6 tỷ USD


Quy mô của TTCK tập trung được mở rộng, tổng giá trị thị trường tại thời điểm hiện tại đạt tới 40% GDP của năm 2009. Số lượng CP, chứng chỉ quỹ niêm yết tăng từ 2 (năm 2000) lên 517 (tính đến thời điểm hiện tại). Ngoài ra, còn có 573 loại trái phiếu niêm yết tại 2 Sở. Tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng liên tục qua các năm và đạt mức đỉnh là 127.000 tỷ đồng vào năm 2007 (chiếm 11,69% tổng vốn huy động toàn nền kinh tế).


TTCK cũng dần trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nước thông qua các cuộc đấu thầu trái phiếu chính phủ. Tính từ khi có thị trường cho đến nay, TTCK là kênh huy động tới 42% tổng giá trị các đợt phát hành trái phiếu chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh phát hành.

(Trích báo cáo tham luận của ông Nguyễn Đoan Hùng)

http://cafef.vn/2010052309015898CA31/hon-6-ty-usd-von-ngoai-tren-ttck-viet-nam.chn

4137 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Ufodanger1 người nữa
Website liên kết