Avatar's Claire

Ghi chép của Claire

Dân IT và Cave có 10 điểm tương đồng

Dân IT và Cave có nhiều điểm tương đồng với nhau thiệt, cả 2 cái nghiệp đều làm dâu trăm họ haiz


1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ. alt
2. Khi có hứng làm việc tốt hơn. alt3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề). 


4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề). 


5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe. ( quá đúng luôn )


6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây) 


7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.


8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý alt


10. Khi làm việc sợ nhất virus tấn công.


(ST)

4511 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết