Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

tin-ban-be

Chrome

1. Gõ linkhay
2. Ctrl+Enter
Default tab: tin-ban-be
3. Lướt tin bạn bè bằng PageDown
4. Alt+D / F6. Thích Alt+D hơn vì đỡ phải di chuyển cả cánh tay trái
5. Right
6. Ctrl+Shift+Left 3 lần
7. Gõ feed, Enter

Nếu "tin-ban-be" đổi thành "tinbanbe" thì tiết kiệm cho mình 2 lần nhấn ở bước 6
4376 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết