Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

One fourty

Hỏi: tại sao blast giới hạn 140?

Bắn lên Twitter có thể cắt bớt theo kiểu
nội_dung ... URL

Nhu cầu: blast nhiều hơn 140 vì LH không phải Twitter
4370 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
tradaonline
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết