Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Tuổi thơ

Nhỏ

Khả năng = C1
Trách nhiệm R1 gần bằng C1
Quyền ra quyết định D1 gần bằng 0
D/R1 gần 0

Bây giờ

Khả năng = C2
Trách nhiệm R2 tiệm cận C2
Quyền ra quyết định D2 to hơn 0 nhiều
=> D/R2 lớn hơn D/R1 nhiều

Kết quả

Chả thích thú gì tuổi thơ, bây giờ thoải mái hơn
4351 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết