Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Đàn gà

Trong hầu hết các đàn gà đều có:
  1. Thằng gà thông minh đi nghĩ được cách kiếm giun hiệu quả
  2. Thằng gà ngu đi bắt giun mà không (cần) hiểu tại sao làm vậy là hay
  3. Thằng gà adua thấy gà thông minh bắt được hùa làm theo
  4. Thằng gà khôn lợi dụng gà ngu & gà adua
Ăn nhiều ra phân nhiều, mà không cần lo dọn phân vì giun sẽ lo.

Thời gian trôi qua, gà ngu & gà adua ngày càng nhiều ăn hết béng giun & ra phân càng nhiều, còn thêm gà khôn khuyến khích ăn càng nhiều càng tốt. Gà nào cũng phủ phê.

Chỉ thêm 1 tháng, đất hết giun và chỗ ở đầy phân. Các gà ngồi đổ thừa nhau.

***

Phân loại gà cũng hơi bị khó vì
  • Gà thông minh thì thường xấu trai & nói ngọng
  • Gà ngu thì cố tỏ ra nguy hiểm
  • Gà adua thì rất biết chải chuốt & trả lời phỏng vấn
  • Gà khôn thì ngoài giờ bới giun bận đi cưa gà mái, chả trả lời phỏng vấn báo gà cũng chả blog.

4344 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi kanishi , hieu_3x3 người nữa
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
kanishi
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết