Avatar's tuanna0703

Ghi chép của tuanna0703

Lượm lặt Cafe

1. Đàn ông  Việt Nam chẳng thằng nào ra gì.
Đó là kết luận của 1 bà mẹ có con gái chuẩn bị đi du học ở Hà Lan. Theo như bà mẹ này thì đàn ông Việt Nam lúc đầu thì tôn trong, chăm lo cho phụ nữ nhưng lúc lấy vào rồi, cưới vào rồi thì coi chẳng ra gì. Còn bọn Tây thì nó chăm lo, chăm sóc. Tóm lại con gái nên lấy thằng Tây.Sau đó bà ý đưa ra 1 loạt các ví dụ kinh điển. Từ việc 1 bàn rất giỏi,kiếm rất nhiều tiền lấy một ông gà vịt nhưng mà vì nó là chồng nên ức hiếp coi vợ chẳng ra gì => bà ý bỏ => lấy 1 thằng Tây, sống hạnh phúc ...
KL : Có lẽ đàn ông chúng mình nên xem lại thế nào. Không có lửa thì làm gì có khói.
4902 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thatsgood
Website liên kết