Avatar's nguyenhunghai

Ghi chép của nguyenhunghai

Pound

Bảng Anh là đơn vị tiền tệ. Cân Anh (pound, pao) là đơn vị đo khối lượng. Nhưng bảng Anh trong lĩnh vực Quân sự lại là đơn vị đo khối lượng bom. Mỗi ngày ta lại học thêm được những điều mới mẻ.

P/s: các bạn LinkHay bỏ giới hạn kí tự Blast đi, cứ fai blast ra Note thế này chán bỏ xừ x-(
4118 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Meowth , quynhga19962 người nữa
Website liên kết