Avatar's doluongtruong

Ghi chép của doluongtruong

Vào các trang có chứa FB là cứ báo lỗi, kể cả linkhay.

Ngồi tìm hoài vẫn chưa ra công cụ vào FB. Không ở đâu khổ như ở đây.

The webpage athttps://www.facebook.com/connect/connect.php?id=106985825533&connections=10 might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
4596 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
imaniavn
123nono
12 năm trước· Trả lời
vampire1306
123nono
12 năm trước· Trả lời
vampire1306
123nono
12 năm trước· Trả lời
anng2k
123nono
12 năm trước· Trả lời
ketnoibanbe
123nono
12 năm trước· Trả lời
gomugomu1410
123nono
12 năm trước· Trả lời
pemom53
123nono
12 năm trước· Trả lời
anng2k
123nono
12 năm trước· Trả lời
doluongtruong
123nono
12 năm trước· Trả lời
facebook
123nono
12 năm trước· Trả lời
MaiHoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
hcvtpt
123nono
12 năm trước· Trả lời
ketnoibanbe
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết