Avatar's niyoaix

Ghi chép của niyoaix

Mình đang có một số vấn đề cần giúp đỡ.

Bạn mình đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm 2 năm nhưng muốn tiếp tục đi học thạc sỹ ở nước ngoài. Trường bên đó yêu cầu trong hồ sơ phải có 2 thư giới thiệu của giáo sư hoặc phó giáo sư. Có bạn nào có kinh nghiệm về vấn đề này cho mình hỏi là
1. giáo sư hoặc phó giáo sư ấy có nhất thiết phải là thuộc trường ĐH mình đã theo học hoặc thuộc ngành giáo dục ko? Giáo sư ngành y liệu có được ko? (vì tốt nghiệp lâu rồi mà về trường liên hệ thì cũng khó)
2. Mẫu của một lá thư giới thiệu bằng tiếng Anh sẽ như thế nào? (có bạn nào có 1 lá thư hoàn chỉnh có thể cho mình tham khảo được ko? :D)
Mình cảm ơn nhiều nhé. :D
(Cả nhà loan tin hộ với :"> thks :">)
4583 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi princess_regent , Zenicy8 người nữa
ntvim88
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
12 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
12 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
12 năm trước· Trả lời
jane_nhung
123nono
12 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
12 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết