Avatar's moon163

Ghi chép của moon163

Sưu tầm :D

Có một cô nàng sinh viên đi tàu ngồi cùng với một anh chàng xứ Nghệ , nhưng suột dọc đường anh chàng này không hề nói một câu nào. Khi tàu đi đến một ga nọ, anh chàng đột nhiên lên tiếng hỏi cô sinh viên :

- Ga ni ga mô cô?alt

Cô nàng liền trả lời:

 - Sorry,alt I can't speak Japan.

***********************************

Một người Nhật đi tìm tổ tiên của mình. Anh đi khắp thế giới tìm nhưng vô vọng. Cuối cùng anh đến ga Vinh ở Nghệ An Việt Nam. Anh nghe người ta nói chuyện:

- Mi đi ga chi?alt

- Tau đi ga ni.

- Ga ni ga chi? Ga chi như ri?alt

- Ga như ri mi lo ra đi. Tau đi nghe mi!

Anh mừng rỡ reo lên " Đây chính là tổ tiên của người Nhật".

4581 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi pea , gwens8311 người nữa
Achilles
123nono
12 năm trước· Trả lời
hijodesol
123nono
12 năm trước· Trả lời
TrangPrince
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết