Avatar's mrde

Ghi chép của mrde

Bánh trôi nước

Thân em vừa ngắn lại vừa tròn

Bảy chục cân thừa, mét rưỡi non

Bạn bè ai cũng tay bồng bế

Tự hào em nói : " vẫn còn son "

4323 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Zenicy , princess_regent5 người nữa
chimsebeo
123nono
12 năm trước· Trả lời
Meowth
123nono
12 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
Zenicy
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết