Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Sách dạy làm tiền

Một số sách dạy làm tiền mình đọc trong 2 năm qua:

1. The Black Swan - Nassim Taleb
Link

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chưa bị bụng phệ tưởng mình ngon.

2. Irrational Exuberance - Robert Shiller
Link

Cứ làm ăn được vài năm là có thằng nhảy vào ăn hôi & bươi cho thối.

3. Fooled by Randomness - Nassim Taleb
Link

Ngu mà ăn may thì có quyền tỏ ra nguy hiểm. Thông minh mà không hên thì nên làm IT.

4. The Tipping Point - Malcomm Gladwell
Link

Đi chơi tháng mười hai ít bị giang mai

5. Getting to Yes - Ury & Fisher
Link

Tuyệt kỹ cưa trai dành cho phái mạnh

Tuy nhiên cuốn sách giúp mình làm tiền nhiều nhất là một cuốn dạy viết CV vô danh bìa màu xanh.

4305 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lemd , minh9 người nữa
Ufodanger
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
MaiHoa
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết