Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Tế @Snowflake

Sư muội ra đi lòng ta man mác
Chẳng biết giờ ký thác nơi đâu

Ô hô
Mới đêm qua còn cùng ta trò chuyện
Còn xui ta chạy quãng đường dài
Nắng Sài Gòn rát như thổi lửa
Mà về không ai oán cõi lòng

Nay ta về đây, chốn thâm sơn lạnh lẽo
Bóng sư muội chẳng còn
Sư phụ thì biệt tích
Sư tỷ biến mất tăm
Ai đến đây đòi lại hồn vía
Lẽ công bằng cho sư muội của ta

Hỡi ôi,
Một đấng trăng nhường nguyệt thẹn
Một áng liễu tơ xanh mướt
Mà nay,
Chỉ còn lại gió sương
Biết bao giờ mới gặp

Nỗi oan thác ấy vì đâu
Mất mát ấy vì đâu...
 
4958 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ChuTu , autumn13883 người nữa
shochu
123nono
13 năm trước· Trả lời
chimsebeo
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
13 năm trước· Trả lời
niyoaix
123nono
13 năm trước· Trả lời
shochu
123nono
13 năm trước· Trả lời
mikeynguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
RBD
RBD
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
13 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
13 năm trước· Trả lời
ChuTu
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết