Avatar's mrmoovn

Ghi chép của mrmoovn

Nghìn năm Hà Nội :D

Vào lúc phồn hoa đỉnh cao nhất, Hà Nội thủ phủ Đông Dương có tới 10 ngàn người Pháp và nhõn 100 ngàn người bản xứ. Đến năm 1954 khi giải phóng thủ đô, dân số còn 53 ngàn người. Tây biến sạch không nói làm gì. Còn 40 ngàn người Việt nào đó cũng đã biến ra đi.


3862 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết