Avatar's jane_nhung

Ghi chép của jane_nhung

Chàng, nàng và ngôn ngữ không lời

- Nàng nói không thể sống thiếu bạn nghĩa là bạn chính là cuộc sống, là tương lai của nàng. Chàng nói thế là khi quyết định dành toàn bộ cuộc đời mình cho hạnh phúc của bạn.

4687 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake
ThuanPH
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết