Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Bùi Giáo SưNgười họ Bùi đi làm giáo sư thì rất đẹp.

Vì quy chuẩn (convention) của ngành nghiên cứu là sắp xếp thứ tự alphabetical theo họ các tác giả.

Ví dụ Bùi Mông Má, William Gates III và Mark Zuckerberg cùng code Solitaire thì tên sản phẩm được ghi là
Bui et al

2 ku kia không có cửa.

Không chừng vì sợ họ Bùi mà cả Bill lẫn Mark đều bỏ học.
4301 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KingEric , Ice2 người nữa
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
KingEric
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết