Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

Kiến đốt vào mông =))

Có những lúc giật mình trong giấc ngủ.

Anh vô tình bị kiến đốt vào mông.

Anh chợt nhớ có một buổi chiều hồng.

Anh và em cùng lên đồi đón gió.

Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ.

Anh vô tình bị kiến đốt vào mông

4387 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Achilles , quynhga19966 người nữa
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
gachua
123nono
12 năm trước· Trả lời
rhonelion
123nono
12 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết