Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Bond terms

Asia G3 Bond Market: thị trường trái phiếu hình như có VN. Muốn xem báo cáo thì phải trả tiền US$350 (thì phải)
Secondary credit: thị trường giao dịch trái phiếu giữa các nhà đầu tư
CDS: credit default swap, giao kèo trao đổi dựa trên sự kiện phá sản
Hard currency fund: quỹ đầu tư vào các đồng tiền có chính sách bình ổn tiền tệ
4301 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
melilo
123nono
12 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết