Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Facebook Jul 2010

1. Chuyện cũ nói lại nhưng gần 100 bạn (những mình mình quen thật ngoài đời) hỏi mình về cách set privacy. Nghề nghiệp chủ yếu: dân buôn, dân tài chính, dân kinh tế, nghiên cứu sinh, bác sĩ, gái khoa học xã hội. Lý do chính họ muốn set privacy: thể hiện quan điểm và chia sẻ thông tin cho đúng người đúng việc

2. Suggestion của Facebook vẫn ngu. Toàn suggest những Page bạn mình quan tâm nhưng mình không quan tâm. Thử click tắt hết các suggestion thì click qua 50 cái rồi vẫn chưa thấy cái nào mình quan tâm. Dẹp. Chơi với bạn không nhất thiết phải có quan tâm chung. Mình cho rằng data mining trên những cái mình đã post và like hợp lý hơn.

3. Mình khai rất nhiều Interest ở Facebook. Sau đó hắn bảo "mày remove fan bớt đi", không thì không cho add bạn mới. Xoá hết Interest không liên quan công việc. Sau đấy hắn suggest Like chính những cái mình vừa remove. Rất đáng phỉ nhổ

4. Facebook lỗi tanh bành. Triệu chứng giống như upgrade feature / migrate data không đồng bộ

Paste từ Facebook Note ra đây:
  1. My network membership is purged (Computer Sciences Corporation, First Consulting Group, UNSW, Monash, RMIT, RMIT Vietnam, Le Hong Phong High School). This is critical.

  2. When I go to my friend's profile, I see it as if I have no connection with that friend. Consequences: I see "Add as Friend" button; I can't view photos under privacy protection against non-friends, I can't remove friend.

  3. Some comments on my notes are nowhere to be seen.

  4. Some tags on my photos are purged.

  5. I can't write on my friends' wall even though no privacy is set against me.

  6. The friend tagging function on status update does not display some of my friends e.g. Minh Vo, Nguyen Duy Hai, Quyen Ngo

  7. Hidden applications on newsfeed are displayed again.

Cái mình hận nhất là làm mất network của mình. Identity quan trọng ngang dignity.

4291 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi boygfx , KingEric5 người nữa
Website liên kết