Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Thắc mắc

Thắc mắc hồi 5 tuổi
Tại sao truyện cổ tích vô lý đùng đùng ra mà cô thích kể thế?! Không vì được chọn đi thi bé khoẻ bé ngoan thì không tỏ vẻ thích thú khi cô kể đâu.
Về nhà đọc Binh pháp Tôn Tử rồi hỏi ba giải thích hay hơn.

Thắc mắc hồi 15 tuổi
Hình như phân biệt "đi học" với "đi làm" như thể 2 thứ này không liên quan nhau là vô nghĩa?
"Đi học" là tập con của "đi làm". "Học đường" là tập con của "xã hội". "Đi học" là một dạng "đi làm".
4296 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi princess_regent , moon1631 người nữa
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết