Avatar's bai_tu_long

Ghi chép của bai_tu_long

Những lời chưa nói ấy

Tôi nhớ buổi đầu hai đứa gặp nhau

Tôi chẳng nói gì chỉ nhìn em đứng vậy

Và bây giờ những lời chưa nói ấy

Như con thuyền xô sóng biển lòng tôi

Tôi biết tôi chẳng thể đi đâu

Để trốn khỏi những lời chưa nói ấy

Tôi thấy chúng trong sương, trong vầng dương mới dậy

Trong gió đông về gọi sóng biển khơi

4173 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Snowflake
123nono
11 năm trước· Trả lời
bai_tu_long
123nono
11 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết