Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

TaiTran's thought: từ Toán tới Tiền, tưởng tượng thực tế


Việc chứng minh bổ đề cơ bản, hay mở rộng ra là bước tiến (breakthrough) B trong Toán lý thuyết có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống:

  1. Hàng loạt nghiên cứu sẽ tiến hành dựa trên B. Sẽ có B', B''... Bn ' là các công trình dựa trên B
  2. Hàng loạt học phần mới sẽ được soạn thảo dựa trên B, B'...
  3. (2) dẫn đến doanh thu hàng tỷ từ các trường dạy B, B'...
  4. (2) dẫn đến doanh thu từ việc bán và phân phối sách soạn thảo dựa trên B, B'...
  5. Các nghiên cứu !B sẽ giảm đi và ngân sách nghiên cứu được tiết kiệm
  6. Các nhà khoa học ngành khác (lý, hoá, sinh, di truyền, khoa học máy tính...) có thể nghiên cứu phát triển dựa trên B. Thành quả của các ngành khoa học thực nghiệm gần thực tế hơn B nhưng đều dùng B
  7. Quant sẽ dùng B để làm ra các mô hình mới, làm ra các công cụ tài chính mới, sinh ra các mô hình tài chính mới. Tất cả sẽ sôi sục đổ vào dẫn đến bong bóng dây chuyền rồi hệ thống không chịu nổi đổ vỡ và kinh tế tiếp tục khủng hoảng (Ho 2010). Một vài người cực giỏi toán sẽ giàu lên, hàng chục ngàn người mất việc và hàng tỷ người gánh chịu hậu quả của khủng hoảng kế tiếp
  8. Ví dụ gần nhất là của (7) Ito's lemmaWiener process dùng cho chứng khoán phái sinh (i) (Ho 2010). Thị trường chứng khoán phái sinh không kiểm soát là một nguyên nhân dẫn đến bất ổn tài chính 2007-hiện tại (ii) (Friedman & Friedman 2009).
  9. Mình đã dùng một số kết quả của GS. Ngô Bảo Châu đem dạy sinh viên và nghiên cứu sinh của mình ở UNSW

Tất cả từ breakthrough B mà ra.

 

(i) John Hull - Options, Futures, and Other Derivatives, Seventh Edition http://www.rotman.utoronto.ca/~hull/ofod/

 

(ii) Hershey H. Friedman & Linda W. Friedman - The Global Financial Crisis of 2008: What Went Wrong? http://ssrn.com/abstract=1356193

 

Có sử dụng ý tưởng của Ho Quoc Tuan, Duy Doan.

Copy từ Facebook: http://www.facebook.com/notes/tai-tran/taitrans-thought-tu-toan-toi-tien/429774093606

4288 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi leanh89 , sean1 người nữa
sean
123nono
12 năm trước· Trả lời
TungDang
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết