Avatar's mr_zeroxxx

Ghi chép của mr_zeroxxx

Bực cả mình

Con lậy các bố, các bố đứng đường đợi ai thì con mặc (mẹ) các bố, nhưng các bố đứng thì các bố bật cái sinhan lên, ko con tông phải thì đừng có kêu, con đấm cho vỡ alo đấy X(
4788 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Meowth
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Snowflake
123nono
13 năm trước· Trả lời
Meowth
123nono
13 năm trước· Trả lời
Meowth
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
13 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Achilles
123nono
13 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết