Avatar's Misu

Ghi chép của Misu

^^ Mơ ước

Mình ở Hà Nội, và mình có ước mơ. Ước mơ của mình là có tiền. Mình có tiền, mình sẽ mua 1 mảnh đất to to. Trên mảnh đất to to, mình sẽ xây một ngôi nhà to vừa. Trong ngôi nhà to vừa, mình sẽ mua một chiếc ô tô nhỏ nhỏ ( Em Bug của Volkswagen chẳng hạn). Ngoài cái ô tô nhỏ nhỏ, mình sẽ làm 1 cái giá sách nhỏ vừa. Thế là cuộc đời cũng được thỏa mãn vài phần. :))
4846 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , mikeynguyen2 người nữa
beebee
123nono
13 năm trước· Trả lời
Misu
123nono
13 năm trước· Trả lời
boygfx
123nono
13 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
123nono
13 năm trước· Trả lời
Misu
123nono
13 năm trước· Trả lời
113114115
123nono
13 năm trước· Trả lời
mikeynguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
Misu
123nono
13 năm trước· Trả lời
boygfx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Misu
123nono
13 năm trước· Trả lời
boygfx
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết