Avatar's nguyenhunghai

Ghi chép của nguyenhunghai

Social Bookmarking with Facebook

Facebook mà đi sâu vào social bookmarking thì hay nhỉ. Đã có sự hỗ trợ đắc lực của 2 button Like và Share rồi, có thêm tag, archive và search in archive nữa thì tuyệt. Sẽ có 1 kho sources để xài khi cần 8->
4066 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết