Avatar's ntvim88

Ghi chép của ntvim88

Thử đề xuất 1 công thức tính cấp độ user

H: Số link gửi
h: Số điểm được vote của link
C: Số lượng comment
c: Số điểm được vote của cm
D: Số đuôi
Công thức tính điểm:

B = H/100 x (h-H)/H + C/100 x c/C + D/100

(Vì mỗi link gửi được 1 Hay ngay từ đầu, anh Tan không nhắc thì mình quên mất :D)


Dự kiến B < 50:       Thành viên mới
          50 < B < 100 Thành viên tích cực
             B> 100       Thành viên ưu tú

(Công thức cũ mà chị @Hara đưa ra là B = h/H + c/C + D)

Theo mình thì công thức mới có cái lợi là khuyến khích cho một số thành viên cũ đã có thời gian hoạt động lâu tại LH mà vẫn bi xanh. Nhưng quan trọng hơn là hạn chế cho một số bạn mới tham gia mà đã bi xanh dương, bi tím...

Ở đây đều khuyến khích cả 2 mặt hoạt đông mà 1 mem LH có thể tham gia để "nâng cấp".
Thứ 1: Gửi nhiều, cm nhiều: Cộng đồng LH vốn nổi về chém gió, nếu khuyến khích user gửi link sẽ làm tăng lượng sản phẩm (ko biết dùng chữ gì :D) cho cộng đồng, user cũng không thể gửi link nhàm, quảng cáo để mong lên cấp.
Thứ 2: Gửi ít và chất lượng, comment độc. Theo cách này sẽ nhanh hơn, vì trị số này cao cũng sẽ kéo theo B cao và dẫn tới việc nâng cấp user nhanh hơn.

* Đồng thời mong muốn BQT sau khi thống nhất công thức tính mới thì cập nhật số điểm của user ở phần Tôi.
@Tanng @Minh @Ice
 
4930 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Misu , IceNguyen3 người nữa
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
ntvim88
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết