Avatar's moon163

Ghi chép của moon163

Dịch từ tiếng Việt sang tiếng... Việt

Ai giỏi dịch mấy câu tiếng Quảng Bình Quảng Trị này thử coi o_O :

 

1. Kì lộ chao cẳng mô ri o.

2. Ga ni đi mô ri eng?

3. O mô đi vô, o mô đi ra?

4. Nỏ o mô đi mô eng, mỏi cẳng, ngồi cả tê tề.

5. Bọ kêu mi ra nương rinh trấy mít vô để trửa cươi tề!

...

 

>"< Quá ngoại ngữ! =.=".

4830 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi AJ_SoulEater , cucaiduong9 người nữa
autumn1388
123nono
13 năm trước· Trả lời
moon163
123nono
13 năm trước· Trả lời
autumn1388
123nono
13 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
moon163
123nono
13 năm trước· Trả lời
autumn1388
123nono
13 năm trước· Trả lời
trungmercury
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
hijodesol
123nono
13 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
13 năm trước· Trả lời
29101990
123nono
13 năm trước· Trả lời
hijodesol
123nono
13 năm trước· Trả lời
Misu
123nono
13 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
greenleaf8x
123nono
13 năm trước· Trả lời
mikeynguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết