Avatar's Lucky_Luke

Ghi chép của Lucky_Luke

Việt Nam thành lập Ủy ban Vũ trụ

hủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm 13 thành viên, chuyên trách nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Website của Chính phủ Việt Nam cho hay ủy ban mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch. Hai phó chủ tịch là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài các lãnh đạo bộ ngành, trong số ủy viên còn có bốn chuyên gia, bao gồm Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; và ba khoa học gia thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Tất cả số họ đều làm công tác kiêm nhiệm.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ viết ủy ban này "là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020".

Ủy ban này cũng đại diện cho Việt Nam trêm trường quốc tế trong lĩnh vực vũ trụ.

Là một nước nghèo, ngành công nghệ vũ trụ chưa được phát triển mấy tại Việt Nam.

Việt Nam mới có một phi hành gia vũ trụ, ông Phạm Tuân, được đưa lên không gian nhờ tàu của Liên Xô theo chương trình Intercosmos của các nước cộng sản hồi năm 1980.

Tuy nhiên, công nghệ vệ tinh đã được khai thác nhiều năm nay để phục vụ cho kinh tế và quốc phòng.

Tháng 4/2008, Việt Nam phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 vào vũ trụ từ giàn phóng của sân bay vũ trụ Kourou, Guyane thuộc Pháp.

Vệ tinh nặng ba tấn này được chở lên không gian bằng tên lửa Ariane-5 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Trong bối cảnh gần như các quốc gia trong khu vực đều đã có vệ tinh riêng của mình, nhà nước Việt Nam thông qua Vinasat-1 cũng tỏ quyết tâm khẳng định vị trí của mình trên quỹ đạo quốc tế.

Theo: BBC Vietnamese

4259 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt
Website liên kết