Avatar's bboytrung

Ghi chép của bboytrung

Tết trung thu

Trung thu là tết thiếu nhi
mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều
chơi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi ... ối
4823 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Yan87
Website liên kết