Avatar's Linkhayer194

Ghi chép của Linkhayer194

Chém gió

Không có con đường nào trải bằng lụa,không có thước đo nào có thể đo được thời đại ,và không có không gian nào mà anh có thể sống nếu thiếu em :D
4038 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Hieu_3xxx
Website liên kết