Avatar's cucaiduong

Ghi chép của cucaiduong

Những hình ảnh trong giao tiếp

Khi hai người A và B giao tiếp với nhau, có những hình ảnh sau đây:
A: là hình ảnh thật của A
B: là hình ảnh thật của B
� A1: là hình ảnh trong đầu B; B nghĩ rằng A là A1
� B1: là hình ảnh trong đầu A; A nghĩ rằng B là B1
� � A2: là hình ảnh mà A cho rằng B nghĩ về mình như vậy
� � B2: là hình ảnh mà B cho rằng A nghĩ về mình như vậy
Như vậy, tổng cộng có 6 hình ảnh của 2 người giao tiếp. A1 và A2 càng giống với A thì giúp tạo hiệu quả giao tiếp tốt. Với B cũng như vậy.
Khả năng nhận thức của mọi người khác nhau nên thực tế sự khác biệt giữa A, A1, và A2 rất khác nhau giữa những người khác nhau.
A có thể tạo hình ảnh A1 trái ngược với A để lừa B.
4556 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Pious87
Pious87
123nono
13 năm trước· Trả lời
cucaiduong
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết