Avatar's shochu

Ghi chép của shochu

I love you.

Tự nhiên trồi lên, muốn viết 1 cái note dài thiệt dài với nội dung:                                 I love you.

4072 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi xoai , clee0___03 người nữa
TanNg
Không đâu. Sợ nhắm
11 năm trước· Trả lời
bloc2210_3x
someone is in relationship
congrat
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết