Avatar's signoreV

Ghi chép của signoreV

Từ Đôi Bờ đến Qui Saura, và giờ là Che Sara!

Hôm nay nhờ tình cờ mới biết Che Sara. Dù chỉ là dịch từ tiếng Pháp sang nhưng sao mà hay thế này. Tiếng Ý muôn năm ;)
Người Ý luôn tự hào mình có thể dạy cho cả thế giới hát. Nên Che Sara lọt vào top 20 bài hát tiếng Ý nổi tiếng nhất là một điều khá bất ngờ với mình dù Che Sara chỉ là bạn dịch tiếng Ý từ nguyên bản tiếng Pháp Qui Saura.
http://imvit.wordpress.com/2009/05/03/qui-saura-ou-hay-la-doi-b%E1%BB%9D/ <-- Đôi bờ và Qui Saura.
3938 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bloc2210_3x
Website liên kết