Avatar's gachua

Ghi chép của gachua

a pig=))

Đàn Ông = Ăn + Ngủ + Kiếm Tiền

Lợn = Ăn + Ngủ

=> Đàn Ông = Lợn + Kiếm Tiền

=> Đàn Ông - Kiếm Tiền = Lợn

Nói cách khác: Đàn Ông không kiếm ra tiền thì là Lợn

 

 

Đàn Bà = Ăn + Ngủ + Tiêu Tiền

Lợn = Ăn + Ngủ

=> Đàn Bà = Lợn + Tiêu Tiền

=> Đàn Bà - Tiêu Tiền = Lợn

Nói cách khác: Đàn Bà không tiêu tiền thì là Lợn

Tóm lại, Đàn Ông kiếm tiền cho Đàn Bà tiêu tiền để Đàn Bà không trở thành Lợn. Đàn Bà tiêu tiền cho Đàn Ông phải kiếm tiền để Đàn Ông không trở thành Lợn. Nếu không: Đàn Ông + Đàn Bà = 2 con Lợn.

4236 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Quanph , h2o5 người nữa
Website liên kết