Avatar's KazRp

Ghi chép của KazRp

Mũi tên và bài ca -Henry .W. Longfellow

Một mũi tên tôi bắn vào không khí
Mặt đất mênh mông tên rơi lạc trốn nào
Vì dõi mắt cũng không làm sao thấy
Rời cung rồi tên vun vút bay cao

Một bài ca giữa bầu trời tôi hát
Biết tìm đâu giai điệu ấy ngọt ngào
Bởi mắt ai dẫu tinh tường đến mấy
Có thể nhìn lời hát kịp hay sao

Lâu lâu lắm trên cành cây rồi tôi gặp
Mũi tên xưa y hệt thủa ban đầu
Và bài ca 1 thời tôi đã hát
Trong tim 1 người nguyên vẹn chẳng gầy hao
4877 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết