Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Chức năng loan tin hình như giống chức năng retwitt

Đúng ra phải gọi là "giống hệt" :D
3858 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ntvim88 , TanNg
ntvim88
Giờ mới nhận ra sao
Còn nhiều cái giống các mạng khác nữa cơ
Nhưng mà em nghĩ đã là mạng xã hội thì nó gồm 1 bó chức năng, quan trọng là chọn em nào mà dùng cho hợp khẩu vị và xu hướng đã định thui
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết