Avatar's mikeynguyen

Ghi chép của mikeynguyen

Một vài chức năng của Linkhay có thể đã bị bỏ quên

Một thời gian dài sau sự thay đổi của LH, em thấy có một vài mục trong LH đã không còn được sử sụng như ngày trước nữa, cụ thể là:

+ Mục Linkhay ở tab bạn bè 360 (trước đây được sử dụng để theo dõi riêng các link do bạn bè - những người mình quan tâm gửi) giờ mục tin mới trong tab Tin tức giống hệt như mục này. http://linkhay.com/feed/linkhay

+ Mục thay đổi thông tin cá nhân: Trước đây có mục này vì trong trang cá nhân có hiện tên, giới tính và ngày sinh (do mình tự đặt), nhưng giờ không còn nữa. http://linkhay.com/myProfile


Nếu hai mục trên không còn tác dụng ban đầu hi vọng Ban quản trị thay thế hoặc xóa đi giúp.

Ngoài ra em cũng còn 1 đề nghị với Ban quản trị lập riêng 1 mục trong tab Tin tức trong đó có toàn bộ các tin như mục Tin mới trước đây của LH vì các bạn mới cũng có rất nhiều link thú vị chứ không riêng gì link của bạn bè mình theo đuôi.

P/S: Cách hành văn của em hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua giúp ^ ^

Nhắn tới: @TanNg @Hara
4723 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Ice , ntvim884 người nữa
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
mikeynguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
13 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
123nono
13 năm trước· Trả lời
tran_tien
123nono
13 năm trước· Trả lời
mikeynguyen
123nono
13 năm trước· Trả lời
Krad
123nono
13 năm trước· Trả lời
tag Nhắn đến
Website liên kết