Avatar's honglynh

Ghi chép của honglynh

??????????

Sửa blast thế nào nhỉ?
"Quyết không quan tâm ai nữa cho đến khi số người quan tâm mình = số người mình quan tâm"
4224 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết