Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Đời cơ bản là buồn +/ cười

Bi kịch: thấy trẻ người non dạ nên đi học sau đại học, học xong quá tuổi lấy chồng.

Hài kịch: thấy trẻ người non dạ nên đi học sau đại học, học xong quá tuổi lấy chồng.
4227 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake
Snowflake
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết