Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Năm ngàn

Cấp 1 cho là nhớ được 80. Sau 15 năm đụng hoài.

Cấp 2 cho là nhớ được 120.

Cấp 3 cho là nhớ được 300.

ĐH cho là nhớ được 300.

Cao học cho là nhớ được 300.

Đi làm mỗi năm làm việc trực tiếp 300 người trong các dự án.

Đi dạy ở Bách Khoa, RMIT, UNSW và công ty mỗi năm 300 sinh viên.

Thành viên các đội nhóm xã hội khoảng 200.

Toàn bộ là những người mình biết mặt và đã nói chuyện.

Chẳng mấy chốc mà quá 5000.

5000 Facebook friends đâu có nhiều :-??
4214 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi mikeynguyen
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hunter
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết