Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Số liệu ngành in VN

Ngành in và báo chí thế giới đã xuống dốc lâu trước khi ebook reader ra đời.

Số liệu từ Amazon
Số lượng Kindle bán được khoảng 3 triệu chiếc
Trong năm 2009 tỉ lệ ebook / sách giấy là 1.8 (một phẩy tám)
Nguồn: Euromonitor

Những thằng khác mình cho rằng không thọ nên không theo dõi.

4213 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi phanhacde , venicex
Ice
Ice
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
venicex
123nono
12 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết