Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

cho năm 5 từ và 1 ký tự : "KHÔNG","BẢO","SAO","NÓ"," ĐẾN","?" bạn lập dc bao nhiêu câu?

"Bảo sao không đến nó"
3836 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
mr_zeroxxx
Sao bảo nó không đến ?
Không bảo sao nó đến ?
Đến sao không bảo nó ?
Nó đến sao không bảo ?
Nó bảo không đến sao ?
Nó bảo sao không đến ?
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
Bảo sao không đến nó ?
nếu bỏ kí tự "?" thì e thêm được mấy kiểu nữa
10 năm trước· Trả lời
ohisee
nó đến, bảo không sao
nó đến bảo "không sao"
10 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
nhưng bắt buộc phải có kí tự "?" câu đầu của anh lại thêm kí tự ","
10 năm trước· Trả lời
chelx
c : đến sao ko bảo nó ?
k : sao ? nó bảo không đến !
c : nó bảo không đến sao ? sao không bảo nó đến !
k : không ! bảo nó sao đến !
c: nó bảo sao không đến ?
k: đến ? sao không bảo nó ?
c : đến không ! bảo nó sao ?
k:bảo sao nó không đên
c:s
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết