Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

cho năm 5 từ và 1 ký tự : "KHÔNG","BẢO","SAO","NÓ"," ĐẾN","?" bạn lập dc bao nhiêu câu?

"Bảo sao không đến nó"
4353 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
ohisee
123nono
12 năm trước· Trả lời
mr_zeroxxx
123nono
12 năm trước· Trả lời
chelx
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết