Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Doing nothing is a way of doing.

Unfortunately, it's often a wrong way.
4300 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi clee0___0 , Meowth
Website liên kết