Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

anh assmean ơi, em thấy nhiều mem linkhay nói bậy quá, anh có biện pháp nào chấm dứt tình hình này chưa ạ?

Tao nói đầy lần rồi, nhưng chúng nó *éo nghe.
3839 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi mr_zeroxxx , cameraaa11 người nữa
ohisee
cho ra linkhay luôn http://linkhay.com/just-kidding-nhan-luc-ranh/277885
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết